Det er min målsætning, i hjemmets nære og overskuelige miljø, at skabe trygge rammer, som giver børnene en god og harmonisk start i tilværelsen med tid til at opleve og fordybe sig i omverdenen.

at støtte børnene individuelt i deres personlighedsudvikling

at fremme børnenes selvhjulpethed

At skabe gode rammer for børnenes sociale udvikling

At sikre at børnenes dagligdag indeholder udfordringer og gentagelser, nye oplevelser og faste daglige begivenheder